ABC UCZESTNIKA2

Przeczytaj regulamin, tam znajdziesz rozwinięcie wszystkich obowiązujących zasad.

Wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZEŃ

– online (zalecane!) w zakładce REJESTRACJA 
lub
– w Biurze Zawodów
czynne przeddzień (16.00-  21.00) i w dzień startu (8.00- 10.30)

Uwaga wyjątek,  w Miękini (otwarcie sezonu), w dniu startu nie przyjmujemy nowych zgłoszeń ani opłat.

!     pamiętaj zgłaszasz się tylko raz , twoje zgłoszenie jest ważne przez cały sezon, od Ciebie zależy na którą edycję przyjedziesz, decyduje twoja opłata startowa

Zrób opłatę startową

Kwota opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia.

70 zł  –  płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

80 zł  –   płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu

100 zł  –   płatne od piątku poprzedzającego dzień startu  (w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji).

50%  –   w/w cen –  dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2002 i młodsi)


20 zł. – jednorazowa opłata startowa dolicz do  pierwszego startu  (za numer startowy  z  chipem)

20 zł. – opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)

lub skorzystaj z promocyjnych pakietów startowych szczegóły znajdziesz tutaj