ABC UCZESTNIKA3

Przeczytaj regulamin, tam znajdziesz rozwinięcie wszystkich obowiązujących zasad.

– online (zalecane!) w zakładce REJESTRACJA 
lub
– w Biurze Zawodów
czynne przeddzień (16.00-  21.00) i w dzień startu (8.00- 10.30)

Uwaga wyjątek,  w Miękini (otwarcie sezonu), w dniu startu nie przyjmujemy nowych zgłoszeń ani opłat.

!     pamiętaj zgłaszasz się tylko raz , twoje zgłoszenie jest ważne przez cały sezon, od Ciebie zależy na którą edycję przyjedziesz, decyduje twoja opłata startowa

Kwota opłaty jest uzależniona od terminu jej wniesienia.

70 zł  –  płatne minimum na 10 dni poprzedzające dzień startu

80 zł  –   płatne do czwartku poprzedzającego dzień startu

100 zł  –   płatne od piątku poprzedzającego dzień startu  (w dniu startu maratonu, opłata dokonywana  wyłącznie w Biurze Zawodów na edycji).

50%  –   w/w cen –  dzieci i młodzież do 16 roku życia (rok ur. 2002 i młodsi)


20 zł. – jednorazowa opłata startowa dolicz do  pierwszego startu  (za numer startowy  z  chipem)

20 zł. – opłata startowa za nowy numer startowy  (w przypadku np. zagubienia, zniszczenia poprzedniego)

lub skorzystaj z promocyjnych pakietów startowych szczegóły znajdziesz tutaj

W BIURZE ZAWODÓW otrzymasz numer startowy z  chipem – elektroniczny identyfikator czasu.
NUMER STARTOWY – jest przypisany do Ciebie na cały sezon , musisz mieć go ze sobą na każdej kolejnej edycji, na którą przyjedziesz.

zapewne masz już NUMER STARTOWY i zrobiłeś opłatę startową

Zaloguj się do swojego profilu  i sprawdź status swoich opłat : czy jesteś już zarejestrowany (Z).
Jeśli masz „Z” przy edycji, na którą się wybierasz możesz przyjechać bezpośrednio na start.
Jeśli nie masz „Z”  przy edycji, na którą się wybierasz , z dowodem wpłaty , przed zawodami zgłoś się w biurze zawodów.