Faktury VAT

Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem lub płatnościami online

POTRZEBUJESZ FAKTURĘ DO FIRMY PRZED ZAPŁATĄ ?
  • napisz do nas na biuro@bikemaraton.com.pl  (tytuł : faktura), wystawimy proformę, a firma zapłaci na podstawie proformy
zapłacone z konta FIRMOWEGO przelewem bankowym
  • Faktura wystawiana jest obligatoryjnie i wysyłana elektronicznie do Odbiorcy. 
  • Wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora) i wyłącznie na podmioty, które dokonały przelewu.
zapłacone z konta PRYWATNEGO a faktura na Firmę
  •  wystawiamy nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty (data wpłynięcia środków na rachunek bankowy organizatora)
  •  wyłącznie na podmiot wskazany przez płatnika – dokładne dane firmy w profilu uczestnika
zapłacone z konta PRYWATNEGO i faktura na osobę nie prowadzącą działalności (faktura na żądanie)
  • organizator nie będzie miał obowiązku wystawienia faktury, jeśli żądanie jej wystawienia zostanie zgłoszone po upływie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym otrzymał opłatę startową
  • żądanie faktury należy przesłać  na maila biuro@bikemaraton.com.pl ,  tytułem faktura, z podanymi danymi do faktury.
zapłacone GOTÓWKĄ
  • wystawiamy na podstawie paragonu fiskalnego, w dniu imprezy po godz. 14.00
  • lub nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zapłaty

Uwaga ! Organizator nie ma obowiązku wystawienia faktury jeżeli żądanie jej wystawienia zgłoszone zostało po upływie terminów zawartych w ustawie o podatku VAT.

Masz pytanie dotyczące faktur wyślij maila na biuro@bikemaraton.com.pl