Uwaga! Mała korekta trasy – dla poprawy widoczności i bezpieczeństwa uczestników rozjazd MINI – MEGA/GIGA oraz MEGA – GIGA został przesunięty o 300 m względem pierwotnej wersji.

profil MINI

profil MEGA

profil GIGA