Sonko Kids Bike Maraton

Regulamin „Sonko Kids Bike  Maraton ” 2018 

to zabawa w wyścigi rowerowe dla najmłodszych.

Do startu w tej imprezie dopuszczane są dzieci pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych.

Start w Sonko Kids Bike Maratonie możliwy jest na dowolnym rowerze (bez wspomagania), oraz obowiązkowo w  kasku rowerowym.

1. CEL ZAWODÓW:

Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczynek

– Połączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i zabawą,

– Wyłonienie najlepszych zawodników na każdorazowym Sonko Kids Bike Maratonie,

– Promowanie sportu wśród najmłodszych.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o. o. , ul. Karola Miarki 42 , 58 – 500 Jelenia Góra

tel./fax.  +48 (075) 76 123 76 ; tel. kom. 603 712 297  (czynny tylko w dni zawodów)

e-mail: biuro@bikemaraton.com.pl

3. KALENDARZ IMPREZ  edycje 2018 :

Sonko Kids Bike Maraton przy zgłoszeniu ewentualnych chętnych odbywać się będzie na każdej edycji Bike Maratonu zgodnie z kalendarzem imprez (poniżej).

Sonko Kids Bike Maraton odbywa się w dniu wyścigu głównego maratonu, na teranie miasteczka sportowego.

1# Miękinia – 14 kwietnia
2# Polanica – Zdrój – 12 maja
3# Zdzieszowice – 26 maja
4# Świeradów – Zdrój – 9 czerwca
5# Szklarska Poręba – 7 lipca
6# Bielawa – 21 lipca
7# Obiszów – 5 sierpnia
8# Wisła – 18 sierpnia
9# Wałbrzych – 8 września
10# Jelenia Góra – 23 września
11# Sobótka – 13 października

4. ZAPISY

4.1 Zapisy na Sonko Kids Bike Maraton odbywać się będą w dniu wyścigu na każdej edycji Bike Maratonu w namiocie oznaczonym Sonko Kids Bike Maraton, w godzinach od 10:00 do 11:00.

4.2 Uwaga ! Opiekunowie, którzy zgłoszą dziecko do wyścigu, tym samym oświadczają, że :

– akceptują postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania,
– wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka) przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. K Miarki 42, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych,
– wyrażają zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów cyklu Bike Maraton,

4.3 Dzieciom nadane zostaną kolejno numery startowe, bezzwrotne stanowiące pamiątkę dla dziecka. Raz wydany numer startowy jest ważny na wszystkich edycjach, za każdym razem należy dziecko zarejestrować pod tym samym numerem.

5.  KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W zależności od ilości zgłoszonych dzieci organizator podzieli je na następujące kategorie:
Grupa I – dzieci rok urodzenia do 2012r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa II – dzieci rok urodzenia  2011r. – 2009r. (dziewczynki/chłopcy)
Grupa III – dzieci rok urodzenia 2008r. – 2006r. (dziewczynki/chłopcy)

W w/w kategoriach dzieci zostaną nagrodzone za  I-III miejsca.
Wszystkim uczestnikom Sonko Kids Bike Maratonu wręczone zostaną pamiątkowe, imienne dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii dziecięcych i uzasadnia to specyfiką terenu na którym odbywać się będzie wyścig oraz ilością uczestniczących dzieci. Informacje o ewentualnych zmianach przekaże spiker prowadzący wyścig.

6. DYSTANS ORAZ WYŚCIG

Trasa Sonko Kids Bike Maratonu znajdować się będzie na terenie miasteczka sportowego Bike Maraton, w odpowiednio oznaczonym obszarze.
Przewidywany dystans to około 500m – 2000m.

Organizator będzie modyfikował długość trasy, w zależności od wieku dzieci oraz warunków atmosferycznych panujących w dniu wyścigu (np. obfite opady deszczu, uciążliwy upał).

Start Sonko Kids Bike Maratonu przewidziany jest na godzinę 11:30. Jest to czas orientacyjny i może ulec zmianie ( ze względu na rozgrywaną w tym samym czasie główną imprezę Bike Maraton) o czym wszyscy zainteresowani dowiedzą się z komunikatów spikera.

7.  ZABRANIA SIĘ:

– udziału dzieci bez kasków rowerowych,

– udziału dzieci bez opieki rodziców bądź opiekunów prawnych,

ingerencji rodziców i opiekunów prawnych w wyniki dziecięcej rywalizacji np. popychania dziecka na trasie (obowiązują zasady „fair play” wśród najmłodszych)

– stania rodziców/opiekunów w korytarzu startowym przeznaczonym na wyścig,

Złamanie zasad skutkuje wykluczeniem dziecka z wyścigu.

Jelenia Góra , 23.01.2018