Sektory startowe – regulamin

Regulamin Ustawienia w Sektorach Startowych.

  1. Podczas pierwszej edycji Bike Maraton 2018, obowiązują punkty sektorowe zawodnika uzyskane na koniec sezonu 2017.
  2. Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji Bike Maraton 2018 wg wzoru:

   Czas przejazdu zwycięzcy dystansu OPEN [ s ]
   ——————————————————-  x wsp. dystansu
   Czas przejazdu danego zawodnika [ s ]

   wsp. dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:
   dla dystansu GIGA, GIGA ULTRA  wsp. dystansu = 1
   dla dystansu MEGA, MEGA ULTRA , MINI ULTRA wsp. dystansu = 1
   dla dystansu MINI wsp. dystansu = 0,920
  3. Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora, jeśli Organizator nie zastosował innej punktacji w związku z nadzwyczajnymi okolicznościami np. pogodą utrudniającą przejazd :
   pkt_sektor14
  4. Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z 3 ostatnich edycji, w których zawodnik brał udział.
   4.1. Zawodnicy PRO GIGA K i M automatycznie startują z  sektora nr 1,  ich wynik nie wchodzi do klasyfikacji sektorowej.
   4.2. Od drugiej edycji Bike Maraton 2018 do wyliczenia klasyfikacji sektorowej bierze się pod uwagę punkty sektorowe zdobyte podczas pierwszej edycji Bike Maraton 2018 .
  5. Zawodnicy którzy startują w Bike Maraton 2018 po raz pierwszy ustawiają się w ostatnim sektorze.
  6. Zawodnicy , którzy na min. 5 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB , za zgodą organizatora mogą otrzymać prawo startu z wyższego sektora .

   Uwaga !!! dokumentacje najważniejszych 2 wyników potwierdzających osiągnięcia zawodnika w ostatnim roku, należy przesłać na min. 5 dni przed edycją w celu ewentualnej zmiany sektora startowego na adres –sektor@bikemaraton.com.pl

  7. Zawodnicy sektora pierwszego mają liczony czas wyścigu począwszy od czasu startu wspólnego dla całego sektora (tzw. czas brutto) .
  8. Zawodnicy z pozostałych sektorów startowych mają wyznaczony indywidualny czas wyścigu liczony od indywidualnego czasu startu każdego zawodnika (tzw. czas netto).
  9. Pomiar czasu startu wyłączany jest 3 minuty po czasie startu ostatniego sektora.
  10. W przypadku gdy zawodnik wystartuje z wcześniejszego sektora startowego niż jemu właściwy, zostanie ukarany dodatkowym czasem 45 minut.
  11. Zawodnicy przydzieleni do sektora nr 1 mają obowiązek startu z tego sektora inaczej naliczona zostanie kara dodatkowych 45 min.
  12. Zawodnik, który ma przydzielony sektor 1 może wystartować z innego sektora pod warunkiem akceptacji zmiany sektora zgłoszonej w biurze zawodów bezpośrednio przed daną edycją.