1 start

70PLN

(20 EUR)

  • płatne na 10 dni

poprzedzające dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

80PLN

(25 EUR)

  • płatne do czwartku

poprzedzający dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

100PLN

(30 EUR)

  • płatne od piątku

poprzedzający dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

20PLN

(5 EUR)

  • opłata za numer startowy z chipem

raz na sezon

ULTRA Bike Maraton Szklarska Poręba

liczba miejsc ograniczona

100PLN

(30 EUR)

  • płatne na 10 dni

poprzedzające dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

110PLN

(35 EUR)

  • płatne do czwartku

poprzedzającego dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

130PLN

(40 EUR)

  • płatne od piątku

poprzedzającego dzień startu

50%  ceny
dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

20PLN

(5 EUR)

  • opłata za numer startowy z chipem

raz na sezon

PAKIETY PROMOCYJNE

cena zawiera opłatę za numer startowy

bez edycji Ultra BM
Szklarska Poręba
z edycją Ultra BM
Szklarska Poręba
liczba miejsc ograniczona
210 PLN 240 PLN 3 dowolne starty
260 PLN 290 PLN 4 dowolne starty
320 PLN 350 PLN 5 dowolne starty
370 PLN 400 PLN 6 dowolnych startów
420 PLN 450 PLN 7 dowolnych startów
470 PLN 500 PLN 8 dowolnych startów
520 PLN 550 PLN 9 dowolnych startów
570 PLN 600 PLN 10 dowolnych startów
x 650 PLN 11 startów 
50% w/w cen 50% w/w cen dzieci i młodzież do 16 roku życia
(rok ur. 2002 i młodsi)

Wysyłka numeru startowego !
opcja ważna do 15.03

listem poleconym, na adres wskazany przez uczestnika w formularzu zgłoszeń
wysyłka rozpocznie się 16 marca